Här kan du se om placering i Kreditfonden passar dig

Hög avkastning till låg risk är alla investerares önskan.

Med hjälp av Kreditfonden (Scandinavian Credit Fund 1 AB) Så har du möjlighet till en avkastning på 6-8 procent per år efter att fondens avgifter är dragna och allt till en låg risk. Hur är det möjligt utan att ta någon aktierisk eller valutarisk? Det fungerar så här: De pengar som investeras i fonden lånas ut till noga utvalda företag via så kallade säkerställda direktlån. Lånen har en löptid på  1 – 48 månader. Företagen som lånar befinner sig oftast i någon form av expansion, investeringsfas, omstrukturering, refinansiering eller har säsongsmässiga behov av lånekapital.

Varför välja den här sparformen?

Hög avkastning – låg risk. En unik fond som sedan starten levererat en stabil avkastning.

Stimulerar tillväxt. En investering i fonden bidrar samtidigt till samhällsnytta då investeringsfilosofin bygger på att underlätta för företags expansion och utveckling.

En unik sparform. Det som tidigare endast varit möjligt för institutioner är nu tillgängligt för privatpersoner.

Trygg. Kreditfonden är en alternativ investeringsfond (AIF) och står under Finansinspektionens tillsyn.

Fonden tecknas via oss. Kontakta din förmedlare.