Så här får du kontakt med oss.

Du når oss båda genom att skicka ett mejl till info (at) ohlenfalt.se.

Hans Öhlén: 070-818 53 23  hans.ohlen (at) ohlenfalt.se.

Peter Fält: 0735-30 93 30  peter.falt (at) ohlenfalt.se

Telefon kontoret: 08-550 760 60

Öhlén & Fält Spar och Försäkring AB

Järnagatan 16, Badhotellet

151 73 Södertälje

Klagomålshantering

Vår ambition är att utföra vårt uppdrag med största omsorg. Skulle du som kund av någon anledning känna dig missnöjd gällande vår försäkringsrådgivning, vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Förhoppningsvis kan vi lösa problemet gemensamt. Om du som kund fortfarande är missnöjd ber vi dig skriftligen framföra ett klagomål till Bolagets klagomålsansvarig på nedanstående adress. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att ärendet inkommit, kommer vi meddela dig och förklara orsaken till detta. Samtidigt ges du även information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Skicka gärna ditt klagomål på den e-postadress som anges. Redogör så tydligt som möjligt för vad du anser har hänt och vad din rådgivare har gjort fel. Det underlättar en snabb hantering.

Du kan få kompletterande vägledning från Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller den kommunala konsumentvägledningen. Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du få din fråga prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Om du vill klaga på ett beslut är det viktigt att du gör det så snart som möjligt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå www.konsumenterna.se
Konsumentverket (Hallå konsument) www.hallakonsument.se 
Konsumentrådgivningen i din kommun, www.konsumentvagledare.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se

 

Kontaktuppgifter till klagomålsansvarig

Öhlén & Fält Spar och Försäkring AB
Klagomålsansvarig, Fredrik Nilsson

klagomalsansvarig@tydliga.se